• Manja naknada za upravljanje(naša naknada je 0,20 kuna po m2, a u drugih je 0,25 kuna po m2)
  • Vlastita služba za hitne intervencije sa više vozila (pokretnih radionica)
  • Organiziramo vijeće suvlasnika (u ostalih upravitelja samo je jedan suvlasnik predstavnik stanara)
  • Jednom mjesečno kontaktiramo predstavnike suvlasnika
  • Otvaramo poseban žiro-račun za svaku zgradu, neovisan o poslovanju naše tvrtke
  • Dodatne usluge poslova domara
  • Skupa sa predstavnikom suvlasnika(vijećom) odabiremo najpovoljniju ponudu za radove na zgradi


O Nama

LARI d.o.o. osnovano je 1990 godine, sa sjedištem u Splitu, a od 1995 godine, isključivo se bavi održavanjem stambeno-poslovnim zgradama. Društvo je tijekom dosadašnjeg razdoblja višestruko nagrađivano, od čega izdvajamo nagradu “Zavoda za poslovna istraživanja“ iz Zagreba najbolji poduzetnik za 2006., 2010. i 2011. god.

Pogledajte više

Djelatnost

Održavanja stambeno-poslovnih zgrada obavljamo na temelju Međuvlasničkog ugovora suvlasnika za svaki objekt u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama, te temeljem Ugovora o upravljanju zaključenog između nas i predstavnika stambenih zgrada. Područje rada je Splitsko-Dalmatinska županija

Detaljnije o našim djelatnostima

Kontakt

Mob: 091/200-8-200
Faks: 021/507-450
Email: lari-st@net.hr
Email: larisplit@gmail.com
IBAN: HR6023300031152166854
MB: 0979775
OIB: 51163444569

Kontaktirajte Nas